เราควรที่จะ ทาสีรองพื้นใหม่ ตอนไหนบ้าง ?

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะต้องรู้จักกับ สีรองพื้นกันอย่างแน่นอน และเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าสีรองพื้นนั้นจะต้องทาทุกครั้งที่เราทำอะไรกันสีหน้างานก็ตาม ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึง เรื่องของการที่เราจะต้องทาสีรองพื้นใหม่ นั้นเราจะต้องทาสีตอนไหนบ้าง
เมื่อเราต้องการที่จะทาสีบ้านใหม่
หลายคนนั้นอยากที่ ทาสีบ้านใหม่ แต่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทาสีบ้านใหม่นั้นเราจะต้องทาสีรองพื้นใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทาสีรองพื้นใหม่ในตอนที่เราทาสีใหม่นั้นอาจจะทำสีของเราไม่คุณภาพ หรือ สีรองพื้น และ สีทาหน้านั้นไม่ยึดติดกันและทำให้เนื้องานที่ได้เป็นเนื้องานที่ไม่คุณภาพก็ได้นะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าจะทาสีบ้านใหม่ก็จะต้องทาสีรองพื้นใหม่ด้วยนะครับ

Learn more →