เหตุผลที่การสมัครงาน นั้นใช้เวลานาน ในการอนุมัติการรับ “พนักงาน”

หลายครั้งหลายคราวที่เราสมัครไปงานไปไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหาดใหญ่ หรือ การสมัครงานที่อื่น ๆ เองก็ด้วยเช่นกัน หลาย ๆ ครั้งเรามักจะเห็นว่าในการทำงาน และ การสมัครงานนั้นเราจะต้องพบและเจอกับกับการสมัครงานที่ยาวนาน บางทีนั้นก็นานมากด้วยเช่นกัน จนทำให้เรา “ลืม” ไปแล้วก็มีด้วยเช่นกัน ถึงรู้ผลว่าเรานั้นผ่านการสัมภาษณ์งาน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับใครที่สงสัยในเรื่องของ ว่าทำไม ในการสัมภาษณ์งานนั้นถึงใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน เรามาลองดูเหตุผลกันดีกว่านะครับว่าทำไมในการสมัครงานนั้น นั้นถึงใช้เวลานาน 

คนที่เกี่ยวข้องในกาตัดสินใจนั้นมากเกินไป  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การมีผู้ที่เกี่ยวข้อง” ทำให้การตัดสินใจนั้นยากขึ้น และ ใช้เวลานานขึ้น จึงไม่แปลกที่ในการตัดสินใจในการรับคนเข้าทำงานนั้นจึงมีเวลาที่นาน เพราะบางทีนั้นอาจจะกว่าที่แต่ละคนนั้นจะตัดสินใจ และบางทีนั้นความเห็นอาจจะไม่ลงลอยกันก็มีด้วยเช่นกันจนทำให้บางทีนั้นกว่าที่จะตัดสินใจรับคนเข้าทำงานนั้นจึงใช้เวลานนานกว่าปกติ  

มีการสัมภาษณ์คนอื่น  

บางครั้งในการสัมภาษณ์งานนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียว ที่เป็นผู้สัมภาษณ์  แต่วาอาจจะมีคนอื่นที่มีการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นกว่าจะถึงเวลา ที่ตัดสินใจในการเลือกพนักงาน นั้นอาจจะต้องรอให้พนักงานที่เข้ามาสัมภาษณ์นั้นหมด หรือ ครบทุกคนก่อน  ดังนั้นบางทีกว่าจะถึงเวลาแจ้งผลสัมภาษณ์งานอาจจะนาน และ ใช้เวลาสักหน่อยนั้นเอง  

ทีมผู้บริหารยังตัดสินใจอยู่  

บางครั้งในการเลือกพนักงานเข้ามาเพื่อเพิ่มพนักงานในองกรณ์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายบุคล เท่านั้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการรับพนักงานเข้ามา แต่ว่ายังมีในเรื่องของ ทีมผู้บริหารเองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพราะว่าบางบริษัท หรือ บางองกรณ์นั้นจะมีทีมผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน จึงทำให้บางทีผู้บริหารนั้นใช้เวลาในการตัดสินใจและกว่าจะบริหาร และ ตัดสินใจกันลงตัว จึงใช้เวลานานสักหน่อยนั้นเอง  

ต้องการเพิ่มคนที่เข้ามาสมัครที่หลากหลาย  

อีกข้อที่ทำให้ผลการสัมภาษณ์งานนั้น ยาวนานกว่าที่เราคิดนั้นคือในเรื่องของ “การที่จะต้องการเพิ่มจำนวนผู้สมัคร” ก่อนและค่อยตัดสินใจนั้นเอง ดังนั้นในเรื่องของ “การเพิ่ม” คนที่เข้ามาสมัคร ก่อนและค่อยพิจารณาทีหลัง ซึ่งบางทีนั้นทาง HR และ องกรณ์นั้นอาจจะต้องการคนที่หลากหลายเข้ามาสมัครไว้ก่อน  จึงทำให้การตัดสินใจ และ การ การแจ้งผลสัมภาษณ์งานนั้นล่าช้า นั้นเอง  

และนี้เองเป็นเรื่องที่จะทำให้ในการตัดสินใจ  และ การแจ้งผลสัมภาษณ์งานนั้นล่าช้ากว่าที่เราคิดนะครับ ซึ่งนี้เป็นเพียงแค่เหตุผลบางส่วนเท่านั้น นะครับที่จะทำให้ในการแจ้งผลสัมภาษณ์งานนั้นล่าช้ากว่าที่เราคิดนะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วในองกรณ์นั้นอาจจะมีเหตุผลอีกหลากหลายที่อาจจะทำให้การแจ้งผลสัมภาษณ์งานนั้นล่าช้านะครับ